Hvad tror vi pĂĄ?

Alle har på et eller andet tidspunkt i deres liv stået over for eksistentielle spørgsmål som:
Er der et liv efter døden? Findes der en absolut sandhed? Hvad er meningen med livet? Findes der en Gud?

Vi tror, der er en absolut sandhed, en mening med livet, et evigt liv efter døden og én kærlig, almægtig og retfærdig Gud. Gud skabte dig, han kender dig, han elsker dig og han har en plan med dit liv. Gud ønsker fællesskab med dig, men han vil ikke tvinge dig. Han har givet os alle muligheden for at vende tilbage til hans herlighed, men det er op til os selv at tage imod den gave.

Bibelen er Guds ord
Bibelen er Guds ord og hans gode og glædelige budskab (evangelium) til os. Den er skrevet af mennesker, som har levet med og oplevet Gud og hans søn Jesus. I Bibelen lærer vi Gud at kende og kan læse om hans frelsesplan for os. Bibelen fortæller os at: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn (Jesus), for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv". (Johannes evangeliet 3,16)

Hvad betyder synd?
Vi mennesker er separeret fra Gud pga. den uretfærdighed og ondskab (synd) der er i os. Bibelen lærer os, at der er intet menneske, som er retfærdigt, alle laver fejl. "Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud", står der i Romerbrevet 3,23. Gud tåler ikke synd og syndens yderste konsekvens er evig fortabelse.

kk

Guds kærlighed vinder
Men Gud elsker stadig mennesker på trods af deres uretfærdighed. Derfor sendte han sin egen søn (Jesus) til jorden for at lade vores velfortjente straf ramme ham. Nu kan alle der tror på Jesus, på trods af deres onde gerninger, stå renset og rene foran Gud. Der er atter mulighed for fællesskab med Gud. Vi har ikke blot fået lovning på det evige liv når dette er ovre, men Gud vil også virke i os og hjælpe os i dette liv.

dkl

Guds løfter i hverdagen
Vi har i Bibelen fået forunderlige løfter f.eks.: "Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperbrevet 4,6-7) Der er intet løfte om at livet bliver problem- og sorgløst, men vi behøver ikke længere at bære byrden selv og når vi falder, er der en til at rejse os op igen. Desuden har vi det herlige håb om et evigt liv i himmelen.

Tro som et barn
Det er svært at tro på dette budskab med vores menneske logik, man må tage imod det som et lille barn der lytter til sin far. Det betyder ikke, at troen på Jesus er barnlig, men at det ikke er noget vi selv kan tænke os til eller præstere - det er en gave fra Gud.

Hvis du vil vide mere om kristendom, sĂĄ er her en gode side: JesusNet.dk 
Misionshuset EbenEzer Brammersgade 4, 8000 Ă…rhus C.
Log-in