Bestyrelsens ĂĽrsplan for 2017


Årsplan for Bestyrelsesarbejdet I Eben Ezer 2017

MĂĽned

Bestyrelse

Superliga Aktivitet

Husk at

Januar

Bestyrelsesmøde

PlanlĂŚgge generalforsamling.

Budget for kommende ĂĽr

Tilbagemeldinger fra kandidater

Besøg af portneren..MUS samtale.

Bedeuge

Indkalde og varsle GF hhv 3 og 2 uger forud

Februar

Bestyrelsesmøde med konstituering ugen efter generalforsamlingen.

Forventningsafstemning i bestyrelsen.

PlanlÌgge HUSMØDE

Generalforsamling (ikke i uge 7)

 

FastlÌgge mødedatoer for üret.

Indkalde til møde med IMU I marts evt komb med husmøde

Marts

HUSMØDE med IMU. FÌllesmøde

 

 

 

April

Bestyrelsesmøde

Gennemgang af udvalg

Gennemgang af arrangementskalender..

Gennemgang af ĂĽrsplan

Gennemgang af hjemmeside

 

Lejr

 

 

 

 

Booke lejr til det følgende ür

Finde folk til planlĂŚgning af

- Sct Hans fest 23/6

- Semester start i august

- Festugearrangement Mosaik

- Cykelsponsorløb (oktober)??

- JuletrÌsfest (lørdag i dec)

- Juleafslutning

Maj/Juni

Bestyrelsesmøde

PlanlĂŚgge sommer arrangementer

Festuge indsats

Overblik over program efterĂĽr

 

 

Juni

PlanlĂŚgge semester start.

PlanlĂŚgge sommer arrangement

 

Sommermøde pü MF (program udv)

Sct Hans

Udsende sommer program.

 

Juli

Ferie

Sommer arr

 

August

Bestyrelsesmøde ? medio

Økonomi

 

SĂŚson start lovsang/andagt ryste sammen.

Festugearrangement

Invitere til husmøde i oktober.

 

September

Bestyrelsesmøde (15-30).

 

Gennemgang af forĂĽrets program

 

Lejrudvalg nedsĂŚttes

 

Oktober

 

Cykelsponsorløb med Sct Pauls???

 

 

November

Bestyrelsesmøde ? ultimo

 

Kandidater til bestyrelse

 

 

December

Intet møde

Familie Julefest 9/12

Juleafslutning

  
Misionshuset EbenEzer Brammersgade 4, 8000 Århus C.
Log-in