Information

 


Eben Ezer

I Eben Ezer m√łdes vi tirsdag aften kl. 19:30. Formen kan v√¶re en pr√¶diken, et foredrag, en temaaften eller andet.¬†Et afslappet og uh√łjtideligt f√¶llesskab for alle. Og s√• byder vi naturligvis p√•¬†en kop kaffe/the! Kom og v√¶r med!

Kontakt:

Signe Mosbjerg Wengel

Formand

skriv email
Bibelgrupper

En bibelgruppe best√•r af 5-8 personer og m√łdes i private hjem ca 1 gang om m√•neden. Hvis du gerne vil i en bibelgruppe kan du kontakte:

Maria Vindum

Medlem af bestyrelsen, husudvalgsansvarlig

skriv email
Eben Ezers kontonummer

Hvis du skal betale de halv√•rlige kaffepenge (100,- pr. pers.) - eller hvis du √łnsker at lave en fast gaveordning via kontooverf√łrsler, s√• er det f√łlgende kontonummer, som du skal bruge:
Reg nr. 1551 Konto nr. 3394980

Eben Ezers¬†MobilePay-nr er 16188.¬†I kommentarfeltet vil det v√¶re fint at notere ?gave?, hvis man √łnsker fradrag.
Har du sp√łrgsm√•l eller informationer vedr√łrende betaling eller gaveordning, kan du skrive til vores kass√©r herunder.

Kontakt:

Kristoffer R√łnne Andersen

Kasserer

skriv email
Kaffeordning

Bibelgrupperne har på skift ansvaret for at lave kaffe mm.
Opgaven er at:
- Lave kaffe, the, saftevand, kage eller alternative traktementer. 
- K√łbe saftevand, m√¶lk, franskbr√łd, frugt eller andet.
- Stille borde og stole op, som m√łdelederen √łnsker det.
- Rydde op og vaske op 
- Slukke og lukke.
Kaffe, lys og servietter skal ikke k√łbes af bibelgrupperne, det har vi folk til.

Kontakt:

Maria Vindum

Medlem af bestyrelsen, husudvalgsansvarlig

skriv email
M√łdeleder

Hvert m√łde ledes af en m√łdeleder som styrer aftenens gang. M√łdelederen kommer kl. 19.00 og l√•ser op. M√łdeleder sender en appetitv√¶kker ud om m√łdet i ugen op til.

Kontakt:

Emil B√łrty Nielsen

M√łdelederansvarlig

skriv email


Fællesspisning

Med j√¶vne mellemrum m√łdes vi allerede kl. 18 og spiser sammen. Det koster ca. 20 kr. og s√• er der god tid til at snakke med hinanden. Invitation sendes p√• f√¶llesmail.
Password og fællesmail

Hvis du √łnsker at f√• password til login p√• hjemmesiden eller komme p√• vores f√¶llesmail s√• kontakt webmasteren, se under fanebladet kontakt.

 


 

PERSONDATAPOLITIK FOR INDRE MISSION I EBEN EZER, AARHUS

1      Generelt

1.1 ¬† Denne Persondatapolitik ("Politik") er g√¶ldende for samtligeoplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold, som opf√łrt p√• en f√¶lles adresseliste eller som bruger af vores tjenester, herunder ved f√¶rden p√• vores hjemmesider. I Politikken kan du l√¶se mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi h√•ndterer dine oplysninger og hvor l√¶nge, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du b√łr l√¶se denne Politik og henvende dig til os, s√•fremt der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere. P√• http://eben-ezer.dk/web/index.php?page=18 vil du til enhver tid kunne finde den g√¶ldende version af Politikken.

2      Dataansvarlig

2.1   Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Eben Ezer Indre Mission
Brammersgade 4
8000 Aarhus C
Telefon: 31 12 75 70
E-mail: aarhus.ebenezer@gmail.com
CVR-nr.: 32629253

(Herefter "Organisationen")

2.2 ¬† Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og R√•dets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af s√•danne oplysninger og om oph√¶velse af direktiv 95/46/EF med tilh√łrende regulering. I till√¶g hertil kommer den lov, som m√•tte blive vedtaget p√• baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s√•danne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 ¬† ¬†Alle sp√łrgsm√•l vedr√łrende n√¶rv√¶rende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i f√łrste omgang rettes til:

Kristoffer Andersen
Eben Ezer Indre Mission
Engdalsvej 77 2. th.
8220 Brabrand
Telefon: 23 96 33 73
E-mail: andersen.kristoffer@gmail.com

3      Definitioner

3.1 ¬† ¬†Nedenfor f√łlger definitioner af visse af de v√¶sentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afg√łr til hvilke form√•l og med hvilke hj√¶lpemidler, der m√• foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller r√¶kke af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, √¶ndring af, s√łgning i, sammenstilling, overdragelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af   personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religi√łs eller filosofisk overbevisning, fagforenings-m√¶ssigt tilh√łrsforhold, helbredsoplysninger her-under genetiske data, biometrisk data med henblik p√• identifikation samt oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuel orientering (f√łlsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og R√•dets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-oplysninger, om fri udveksling af s√•danne oplys-ninger og om oph√¶velse af direktiv 95/46/EF med tilh√łrende regulering.

Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (data-beskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4       Formål med behandlingen af dine personoplysninger

4.1 ¬† ¬†Afh√¶ngig af, om du er bidragyder hos os eller m√•ske blot bruger af vores hjemmesider, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et s√•dant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du eftersp√łrger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette g√¶lder b√•de ved h√•ndtering af dine adresseoplysninger og dine eventuelle bidrag - medmindre du v√¶lger at bidrage anonymt.

5       De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1    Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 N√•r du er bidragyder hos os, indsamler vi f√łlgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse. Afh√¶ngig af dit forhold til os indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller s√•fremt vi har en indberetningspligt.

5.1.2 Når du fremgår af den fælles adresseliste over personer, der har tilknytning til arbejdet på den ene eller anden måde, indsamler vi: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Du vil blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, hvoraf adresselistens formål vil fremgå. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Se mere pkt. 10.6

5.1.3 N√•r du bes√łger vores hjemmesider og klikker dig rundt i vort univers, indsamler vi data vedr√łrende dine bev√¶gelser mellem forskellige sider og tjenester samt i visse tilf√¶lde ogs√• din IP-adresse. Hvis du fra en af vores hjemmesider kontakter os via formularer eller tilmelder dig nyhedsmails, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse.

5.1.4 Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig.

6       Sådan behandler vi dine personoplysninger

6.1    Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragyder hos os, står på vores adresseliste, eller om du alene er bruger af vores hjemmesider.

6.1.1 Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

  • administrere dine indbetalinger;
  • sende dig n√łdvendig information om dine bidrag;
  • indberette dine bidrag til vores hovedorganisation - Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, som foretager samlet indberetning til SKAT, s√• dine bidrag fremg√•r af din selvangivelse;
  • Evt. sende dig markedsf√łringsmateriale, s√•fremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid g√¶ldende markedsf√łringslov;

6.1.2 Er du med på vores adresseliste, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • opdatere adresselisten mindst 1 gang √•rligt;
  • sende listen til alle, der har givet samtykke til at st√• p√• listen;

6.1.3 Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • stille funktionaliteterne p√• vores hjemmesider, herunder kontaktformularer og nyheds-mails, til r√•dighed for dig;
  • udarbejde statistik om din f√¶rden p√• vores hjemmesider;
  • optimere vores hjemmesiders indretning;

7       Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

7.1 ¬† ¬†N√•r du giver et bidrag til os, eller indg√•r anden form for aftale med os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det p√•g√¶ldende form√•l. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er n√łdvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

7.2    Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.3 ¬† ¬†I visse tilf√¶lde er vi ogs√• retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx v√¶re til brug for dokumentation af transaktionsspor i medf√łr af reglerne i bogf√łringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem √•r fra afslutningen af det regnskabs√•r, som regnskabsmaterialet vedr√łrer. Det kan ligeledes v√¶re i forbindelse med indberetninger til SKAT, s√• du kan f√• fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

7.4    I tilfælde hvor du afgiver oplysninger til en adresseliste, vil vi hvor der ikke findes andet grundlag, finde grundlag for behandlingen i Persondataforordningens artikel 6, stk 1 litra a.

7.5 ¬† ¬†S√•fremt du afgiver eller har afgivet s√¶rlige kategorier af personoplysninger (f√łlsomme oplysninger) til os, s√• er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for √łje, og idet vores sigte er af religi√łs art. Behandlingen af dine s√¶rlige kategorier af personoplysninger (f√łlsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik p√• at udleve Organisationens form√•l: "Lede til Jesus - leve i ham". Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du, p√• grund af Organisationens form√•l, er i regelm√¶ssig kontakt med os.

7.6 ¬† Er du ikke bidragyder hos os eller med p√• en adresseliste, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi - i begr√¶nset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver. Vi kan i nogle tilf√¶lde registrere, hvilke IP-adresser, der har bes√łgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan v√¶re en personoplysning, og s√•fremt vi behandler din IP-adresse, s√• vil det ske p√• samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt.¬†7.2.

8      Deling af dine personoplysninger

8.1 ¬† ¬†Vi kan dele dine personoplysninger med de leverand√łrer og samarbejdspartnere, som bist√•r os fx med vores betalinger, IT-drift, hosting ¬† mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverand√łrer og vores bank.

8.2 ¬† ¬†Vi har ogs√• mulighed for at dele dine oplysninger med vores s√łsterorganisationer i det omfang, at dette er lovligt. Du kan her se en oversigt over disse:

Danmarks Folkekirkelige S√łndagsskoler
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 75 92 61 00
E-mail: kontakt@soendagsskoler.dk
CVR-nr.: 25 80 17 92

Bibellæser-Ringen i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 82 27 13 37
E-mail: info@blr.dk
CVR-nr.: 30 13 25 64

8.3 ¬† ¬†I till√¶g til ovenst√•ende deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som f√łlge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

9     Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

9.1    Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

9.2 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af regnskabsperioden, hvor sidste bidrag er givet.

9.3 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, vi har registret om dig, i op til 3 år fra udgangen af hændelsesåret.

9.4 Er du skrevet på en adresseliste, opbevarer vi dine personoplysninger til samtykkeerklæringen er trukket tilbage, eller du er fraflyttet nærområdet. Dine personoplysninger vil også blive slettet, hvis de er fejlagtige og korrektion ikke er mulig. 

10 Dine rettigheder

10.1 Indsigt

10.1.1Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

10.2 Berigtigelse og sletning

10.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning s√• hurtigt som muligt og i det omfang, det er n√łdvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan im√łdekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.3 Begrænsning af behandling

10.3.1 Du har - under s√¶rlige omst√¶ndigheder - ret til at f√• begr√¶nset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du √łnsker en begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger.

10.4 Dataportabilitet

10.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (det g√¶lder kun oplysninger vedr√łrende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

10.5 Indsigelsesret

10.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilf√¶lde, hvor behandlingen er baseret p√• artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsud√łvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremg√•r af n√¶rv√¶rende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til s√•danne form√•l. Du kan til enhver tid ud√łve retten til indsigelse ved at kontakte os.

10.6 Tilbagekaldelse af samtykke

10.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret p√• dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tr√¶kke dit samtykke tilbage. Din tilbagetr√¶kning p√•virker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemf√łrt, f√łr du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du √łnsker at tilbagekalde dit samtykke.

10.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

11.1 S√•fremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, s√• vil det fremg√• d√©r, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du eftersp√łrger, oprette dig som bidragyder, etc.

12 Sikkerhed

12.1  Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

13 Klage til tilsynsmyndighed

13.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 K√łbenhavn K.
Telefon: 45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

14 Opdatering af denne Politik

14.1 Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

14.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er senest opdateret 24.05.18.
 
Misionshuset EbenEzer Brammersgade 4, 8000 √Örhus C.
Log-in