EbenEzer Booking
Agenda
indstil
 Politik vedr. booking af ebenezer

Udarbejdes af husudvalget......
 ingen adgang

Liste over tidligere brugere:
Gruppe IdNavnInitialerEmailTelefonRettigheder
Layer 1 LilleMoedeSal Lille mødesal Cafe Cafe gang trapperum_elevator køkken Køkken depot Hall Hall Storesal Store sal konferance Konference- lokale doer kælder_gang kælder Kælder- lokale Stueplan 1. Salsplan Kælderplan
Layer 1 HH : Hele Huset    Layer 1 SS : Store Sal    Layer 1 LM : Lille Mødesal    Layer 1 CA : Café    Layer 1 KO : Konferencelokale    Layer 1 KL : Kælderlokale    Layer 1 KK : Køkken    Layer 1 tt : test lokale